• เทคโนโลยีกับการศึกษา

  • ICT Literacy Naresuan University

 
ตรวจสอบ Account ประจำตัวของนิสิต (NUNet)
การใช้งาน Internet&WiFi ภายในมหาวิทยาลัย
e-Mail สำหรับนิสิต
Software
Web Hosting
Room Service
 
e-Registrar ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
e-Learning
ICT EXAM
ระบบทุนการศึกษานิสิต
ระบบขอฝึกประสบการวิชาชีพด้าน IT
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
 
CITCOMS
NULC
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน