CITCOMS
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา(NULC)
สำหนักหอสมุด(Library)
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต(SSiD)
แบ่งบัน
CITCOMS  
    

 

หน่วยงานที่ให้บริการ และดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยนิสิตสามารถใช้บริการได้

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-21.30 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
  • ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 984 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน