CITCOMS
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา(NULC)
สำหนักหอสมุด(Library)
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต(SSiD)
แบ่งบัน
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา(NULC)  
    

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา
ให้กับนิสิต

 

 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 611 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน