ตรวจสอบ Account ประจำตัวของนิสิต (NUNet)
การใช้งาน Internet & Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัย
e-Mail สำหรับนิสิต
Software
Web Hosting
Room Service
NU Map
แบ่งบัน
Room Service  
    
ห้องบริการต่างๆ ที่ CITCOMS  มีไว้ให้บริการกับนิสิต


 
เฉพาะระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น (intranet)

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 055 96 1512
 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 641 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน