ตรวจสอบ Account ประจำตัวของนิสิต (NUNet)
การใช้งาน Internet & Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัย
e-Mail สำหรับนิสิต
Software
Web Hosting
Room Service
NU Map
แบ่งบัน
Software  
    

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเป็น Microsoft Campus agreement
ในระหว่างที่นิสิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัย นิสิตจะสามารถใช้งาน
Software ดังต่อไปนี้ได้ฟรี


 
*Login เพื่อยืนยันตัวตนด้วย User Account ของมหาวิทยาลัย*


All Programนิสิตสาย Science, Technology, Engineering, Mathematics
จะมีชุดโปรแกรม Microsoft Imagine สำหรับใช้พัฒนา Software   ฝึกปฎิบัติประกอบการเรียน หรือวิจัย จะมีเครื่องมือ เช่น Visual Studio, Microsoft Azure, Microsoft SQL Server และอื่นๆ ให้ทดลองใช้งานกัน

• การสมัครขอใช้งานจะต้องใช้ User e-Mail ระบบ Microsoft
Office 365
 

วิธีการ Download Software ลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต

 


 

 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 1394 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน