ตรวจสอบ Account ประจำตัวของนิสิต (NUNet)
การใช้งาน Internet & Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัย
e-Mail สำหรับนิสิต
Software
Web Hosting
Room Service
NU Map
แบ่งบัน
การใช้งาน Internet & Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัย  
        ในการเข้าใช้งาน Internet & Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องระบุตัวตนของผู้ใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย และเพื่อความถูกต้องตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560


    โดยระบบจะมีระยะเวลาในการให้บริการ 8 ชั่วโมง ดังนั้น จำเป็นจะต้องทำการ Login เข้าระบบเพื่อใช้งานอีกครั้ง

     http://wifi.nu.ac.th/ 

 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 1483 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน