e-Registrar ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
e-Learning
ICT EXAM
ระบบทุนการศึกษานิสิต
ระบบขอฝึกประสบการวิชาชีพด้าน IT
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
แบ่งบัน
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม  
    
 

เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต โดยนิสิต
ต้องเข้าไปยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการ
สมัครงาน หรือนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้ กยศ. 
 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 547 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน