ตรวจสอบ Account ประจำตัวของนิสิต (NUNet)
การใช้งาน Internet&WiFi ภายในมหาวิทยาลัย
e-Mail สำหรับนิสิต
Software
Web Hosting
Room Service
แบ่งบัน
Software  
    

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเป็น Microsoft Campus agreement
ในระหว่างที่นิสิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัย นิสิตจะสามารถใช้งาน
Software ดังต่อไปนี้ได้ฟรี

 • Download
 • Login เพื่อยืนยันตัวตนด้วย User Account ของมหาวิทยาลัย


• การดาวน์โหลดจะต้อง Download จากการ Login เข้าระบบ
Office 365 ด้วย User e-Mail ระบบ Microsoft Office 365


นิสิตสาย Science, Technology, Engineering, Mathematics
จะมีชุดโปรแกรม Microsoft Imagine สำหรับใช้
พัฒนา Software ฝึกปฏิบิตประกอบการเรียน หรือวิจัยจะมี
เครื่องมืออย่าง เช่น Visual Studio , Microsoft Azure , Microsoft SQL Server และอื่น ๆ ให้ทดลองให้งานกัน
• การสมัครขอใช้งานจะต้องใช้ User e-Mail ระบบ Microsoft
Office 365


วิธีการ Download Software ลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต

 


 

 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 739 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน