ตรวจสอบ Account ประจำตัวของนิสิต (NUNet)
การใช้งาน Internet&WiFi ภายในมหาวิทยาลัย
e-Mail สำหรับนิสิต
Software
Web Hosting
Room Service
แบ่งบัน
การใช้งาน Internet&WiFi ภายในมหาวิทยาลัย  
    


การเข้าใช้งาน Internet ในมหาลัย (NU-NET) จำเป็นต้องระบุตัวตน
ของผู้ใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย และเพื่อความถูกต้อง
ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

 

 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 614 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน