ตรวจสอบ Account ประจำตัวของนิสิต (NUNet)
การใช้งาน Internet&WiFi ภายในมหาวิทยาลัย
e-Mail สำหรับนิสิต
Software
Web Hosting
Room Service
แบ่งบัน
ตรวจสอบ Account ประจำตัวของนิสิต (NUNet)  
    
 
 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับ Account ของมหาวิทยาลัย
 ที่เป็นรหัสนิสิต และ Password จากกองบริการการศึกษานิสิตสามารถเปลี่ยน Password ได้ และควรเปลี่ยนด้วย โดย
Login เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ Click และเลือกที่เมนู
เปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เป็นตามที่ต้องการได้ใช้เข้า internet และเข้าระบบต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ
• ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ Click
• ระบบห้องสมุด Click
• ระบบ e-Learning  Click
• ระบบ Transcript กิจกรรม ClickUser account เป็นส่วนบุคคลที่ไม่สามารถนำไปให้ผู้อื่นใช้ได้
เนื่องจากหากผู้อื่นนำไปใช้งานแล้วกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เช่น
  • Forward email ที่มีข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม
     เป็นเท็จกระทบความมั่นคง หรือลามกอนาจาร  
  • โพสข้อความตามกระทู้ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา ไม่เหมาะสม เป็นเท็จ
  • เผยแพร่ภาพตัดต่อให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรืออับอาย

เจ้าของ User account จะต้องเป็นผู้รับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีทั้งโทษ
ปรับหรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า User 
account นั้นถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่น โดยเจ้าของ User account
ต้องเป็นคนพิสูจน์หาหลักฐานเอง ซึ่งยากมาก ดังนั้นจึงไม่ควรให้
User account บุคคลอื่นนำไปใช้สามารถติดต่อได้ที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษาเท่านั้น
โทรศัพท์  055 968310,055 968311,
055 968314, 055 968315
 การตรวจสอบ User Account ของนิสิต


 ขออภัยในความไม่สะดวก อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ

    

   

 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 1346 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน